top of page

Personal & Rekrytering

ACES hjälper dig med rekrytering av personal. Med vårt stora register samt alla samarbeten så är vi noga och effektiva med att placera rätt personalteam på just ert evenemang.

- Utbildade bartenders.

- Servispersonal.

- Eventpersonal.

- Värdar & värdinnor.

All personal har erfarenhet och vana av

att jobba med små och stora evenemang. 

Ett flertal festivaler, arenor & festvåningar

i södra Sverige anlitar oss kontinuerligt.

bottom of page